Nyt/orientering

Eventuelle mails til formanden sendes til: formand@andelsbolig-vejle.dk

5. april 2024
Efter ti års stilstand: Ny lov redder andelsboliger

4. april 2024
Til vores ordinære generalforsamling, d. 10. april 2024
er der IKKE indsendt nogle forslag..

2. januar 2024
Sæt et X i kalenderen udfor den 10. april 2024
– denne dato afholder vi nemlig vores ordinære generalforsamling.
Der kommer mere information senere..

24. april 2023
Til vores ordinære generalforsamling, d. 27. april 2023
er der IKKE indsendt nogle forslag..

3. april 2023
Sæt et X i kalenderen udfor den 27. april 2023
– denne dato afholder vi nemlig vores ordinære generalforsamling.
Der kommer mere information senere..

31. januar 2023
Affaldsbeholdere skal stå fremme i uge 5 og 6 (gælder ikke den røde kasse) – Husk også beholderen til haveaffald.
Vejle Kommune vil i uge 5 eller 6 sætte nye piktogrammer (klistermærker) på dine affaldsbeholdere på din adresse.
Vi har brug for at kunne komme til affaldsbeholderne på din grund, og du bedes derfor sikre, at affaldsbeholderne ikke er låst inde, og at de er synlige fra indkørslen. Hvis du har mulighed for det, vil det være en stor hjælp, at dine beholdere står et lettilgængeligt sted tæt på skel.
Hvorfor nye klistermærker?
Der er på landsplan indført krav om, at alle kommuner skal bruge de samme piktogrammer på affaldsbeholderne, så det er nemt at genkende, hvilket rum affaldet skal i, uanset om man står ved en affaldsbeholder i Vejle eller et andet sted i landet.
Piktogrammerne er også indført i andre europæiske lande. Flere emballageproducenter sætter også piktogrammerne på deres produkter, så det er nemt og hurtigt at se, hvordan materialerne skal sorteres.
Også piktogrammer for pap og mad- og drikkekartoner

Sammen med de nye piktogrammer vil der også blive sat et nyt piktogram på for mad- og drikkekartonaffald, som er en ny type affald, der vil blive samlet ind sammen med metal og plast.
Der vil også blive sat et piktogram på for pap, da mindre stykker pap og karton som f.eks.
cornflakespakker samles ind sammen med papiraffald.
Frem mod 27. februar, sender vi mere information til dig om den nye indsamlingsordning.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Vejle Kommune, Ressourcer & Genbrug på telefon 76 81 28 00.
(denne info er også sendt rundt pr. mail)

7. september 2022
ABF-nyt for september 2022 er ankommet – dog har vi denne gang kun fået leveret 9 stk., så jeg undlader at dele papir-udgaven rundt.
Bladet kan læses online, ved at klikke på dette link.
Ønskes en papir-udgave, så kan en sådan rekvireres hos formanden (så længe lager haves)

7. september 2022Lofttrappe clickFIX® 36 MINI
De 7 loftlemme bliver skiftet torsdag d. 15. september + fredag d. 16. september. De berørte boliger har fået tilsendt en plan via mail..

23. august 2022Lofttrappe clickFIX® 36 MINI
Der er netop udsendt en mail (til de 7 berørte boliger), omkring hvilke tidspunkter i uge 37, det er muligt for tømrerne at komme ind i boligen.
Send svaret til formanden hurtigst muligt, dog senest 31. august, så vi kan få udskiftningerne planlagt bedst muligt…..

16. august 2022Lofttrappe clickFIX® 36 MINI
Trælasten har informeret vores tømrer om, at leveringen af 7 stk. loftlemme m/trappe kommer til at ske i uge 34.
Monteringen forventes så, at kunne foretages fra uge 36/37. Formanden kontakter de 7 berørte boliger, når loftlemmene er leveret…

21. juni 2022Lofttrappe clickFIX® 36 MINI
Vi afventer status fra trælasten, omkring levering af 7 stk. loftlemme m/trappe.
Nr. 16, 20, 28, 30 & 44 har ikke ønsket en ny loftlem.

2. maj 2022
Referat fra vores ordinære generalforsamling, den 28. april 2022, ligger klar.
Find det under mødereferater/årsrapporter….

8. marts 2022
Sæt et X i kalenderen udfor den 28. april 2022
– denne dato afholder vi nemlig vores ordinære generalforsamling.
Der kommer mere information senere..

6. januar 2022
ABF-nyt for januar 2022 er blevet delt rundt.
Bladet kan også læses online, ved at klikke her.

9. september 2021
ABF-nyt for september 2021 er blevet delt rundt.
Bladet kan også læses online, ved at klikke her.

18. juni 2021
Referatet fra generalforsamlingen ligger klar under “Mødereferater/årsrapporter”

28. maj 2021
Der blev afholdt generalforsamling d. 27. maj 2021 i den store sal i Løget Sognehus.
Solveig valgte at stoppe i bestyrelsen, efter mange års tjeneste – et KÆMPE tak til Solveig for hendes arbejde.
Boligydelsen bliver pr. 1. juli 2021 – nedsat til – kr. 1.700,-
Referatet fra generalforsamlingen bliver snart tilgængeligt under “Mødereferater/årsrapporter”

18. maj 2021
Der er indkommet et forslag til generalforsamlingen d. 27. maj 2021, fra Polarvej 27.
Se/læs forslaget under punktet “Mødereferater/årsrapporter”.

7. maj 2021
Indkaldelse til generalforsamling d. 27. maj 2021 er lagt i postkassen.
Alle dokumenterne kan ses/findes under punktet “Mødereferater/årsrapporter”.

5. maj 2021
ABF-nyt for maj 2021 er blevet delt rundt.
Bladet kan også læses online, ved at klikke her.

21. april 2021
Sæt et STORT X i kalenderen udfor den 27. maj 2021Generalforsamling 27. feb. kl. 19 -
– vi afholder vores ordinære generalforsamling d. 27/5-21, såfremt COVID-19 anbefalingerne tillader dette…
Der kommer mere information første uge i maj..

20. marts 2021
En andelshaver har bemærket at trykdifferensregulatoren på fjernvarmen fremkommer med en susen/hylen i korte perioder. Hvis der er flere, der har bemærket dette, så giv gerne formanden besked.

8. januar 2021
ABF-nyt for januar 2021 er blevet delt rundt.
Bladet kan også læses online, ved at klikke her.

2. december 2020
Hvis i også syntes, at mappen med billeder fortjener nye julestemningsbilleder, så tag nogle billeder af jeres julestemning og send to billeder til formand@andelsbolig-vejle.dk, hvorefter formanden vil opdatere mappen.

7. november 2020
ABF-nyt for november 2020 er blevet delt rundt.
Bladet kan også læses online, ved at klikke her.

30. september 2020
Bestyrelsen er blevet spurgt om “Lagerbeskatning til boligudlejningsejendomme” kommer til at berøre vores forening ?
Spørgsmålet kommer på baggrund af denne artikel
Vi har fået dette svar fra ABF:
“Andelsboligforeninger er ikke underlagt lagerbeskatning, og vil derfor ikke blive påvirket direkte af dette.
Andelsboligforeninger, som vælger at værdiansætte deres ejendom på baggrund af en valuarvurdering, kan dog blive påvirket indirekte”
 

11. september 2020
Se hvilken dag, du får hentet affald – find skemaet ved at klikke her

4. september 2020
ABF-nyt for august 2020 er blevet delt rundt.
Bladet kan også læses online, ved at klikke her.
 

1. september 2020
Eskimovej 30 er ved at være færdig med klargøringen efter overtagelsen d. 15/7. Vi byder Danny velkommen i foreningen..
Telefonlisten er blevet opdateret.

30. juni 2020
Der blev afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Søndermarken Syd, onsdag d. 17/6-20 kl. 19:00. Forsamlingen blev afholdt på vendepladsen Eskimovej 28-40 (udendørs). Der var 15 husstande repræsenteret, i alt 19 deltagere. Læs hele referatet ved at klikke her.

Vejle Kommune har d. 30/10-19 vedtaget lokalplan for “Erhvervsområde ved Grønlandsvej Syd” – læs mere ved at klikke her.
 
19. juni 2020
Referat fra generalforsamlingen kan læses under Mødereferater/årsrapporter.
 
18. juni 2020
Eskimovej 30 er solgt. Overdragelse finder sted d. 15/7-2020.
 
5. maj 2020
Da Inge og jeg var rundt og tjekke husene udvendigt, d. 2/5-2020, da glemte jeg at få noteret nummeret på vore haveaffalds beholdere.
 
Vil i sørge for at nummeret på jeres beholder(e) kommer til mig, enten via mail eller via sms til 2078 6922.
Nummeret er placeret bagerst på låget (se billederne)
2020-05-05 13.37.18.jpg    2020-05-05 13.37.39.jpg    2020-05-05 13.37.52.jpg


22. april 2020

De spørgsmål der måtte komme omkring generalforsamlingen 2020, har vi valgt at gengive under “Spørgsmål/svar omkring GF-2020” – hvor svaret ligeledes fremgår.

21. april 2020
En mærkelig situation omkring afholdelse af vores ordinære generalforsamling 2020, da vi efter sundhedsstyrelsens retningslinjer IKKE må samles mere end 10 personer – p.g.a. COVID-19.
Af denne grund prøver vi om generalforsamlingen kan afholdes via brev
– hvis ikke alle i foreningen syntes om dette, så indkalder og afholder vi selvfølgelig en normal generalforsamling, når dette måtte tillades igen.
Dokumenter er blevet lagt i jeres postkasser, så kik på det og meld tilbage med jeres mening/holdning.
P.S. Der er åben for indkomne forslag indtil den 10. maj 2020 – dette fremgår desværre ikke i det omdelte materiale

16. oktober 2019
Vores undersøgelse omkring efterisolering af loft, viser at vi ca. kan spare 600,- kr. pr. år. pr. husstand.
Derfor har vi p.t. valgt at sætte projektet på pause. Så hver andelshaver vil ikke blive kontaktet af formanden, som beskrevet under 1. oktober 2019.
Emnet efterisolering af loft, vil komme på dagsordenen ved næste generalforsamling.

1. oktober 2019
Vi er gået i gang med at undersøge omkring efterisolering af loft.
Hver andelshaver vil inden længe blive kontaktet af formanden.

Loading